Recensies


“De training Soft Skills biedt op een praktische wijze handvaten voor de ontwikkeling van je persoonlijke soft skills vaardigheden. De training verrijkt niet alleen je eigen persoonlijk leiderschap, maar geeft je verhelderende inzichten en praktische tools die je helpen om studenten beter te begrijpen, te coachen en te begeleiden. “

Els Bruns, Saasveld, praktijkopleider Zone.college

Overige recencies Zone.college

“Het is een zeer laagdrempelige training, met trainers die grote affiniteit hebben met de agrarische sector. In de training worden er praktijkvoorbeelden gebruikt, en daardoor was er veel herkenning, wat het makkelijker maakt om de methoden te begrijpen. Het is fijn om samen met het bedrijfsleven deze training te volgen, het geeft over en weer inzicht in zaken en zorgt voor meer begrip. De methoden die worden behandeld zijn gelijk praktijk klaar en kun je goed inzetten bij het begeleiden van je studenten als docent / coach en als praktijkopleider. ”

Suzan Huijben, Docent veehouderij, procesbegeleider team veehouderij Hardenberg

“De training softskills heeft me nieuwe maar vooral praktische handvatten gegeven die ik kan toepassen in mijn werk als docent. De training was zeer waardevol. Naast dat we op onderzoek zijn gegaan over welke verschillende communicatiestijlen er zijn, krijg je ook inzicht in welke communicatiestijl er bij jou past en welke invloed dat op je gesprekspartners kan hebben. Tijdens de trainingen gingen we hier steeds verder op in, met praktische oefeningen en handige methodes om gesprekken en patronen (van zowel jezelf als je gesprekspartner) te herkennen. Doordat de trainsters van Hogenkamp de agrarische sector kennen, kunnen ze een goede inschatting maken van de vraagstukken waar wij tegenaan lopen maar weten ze vooral ook de juiste vragen te stellen om tot de kern te komen. Het volgen van de training vraag ook om een stukje zelf reflectie. Erg waardevol en belangrijk om uiteindelijk ook studenten voort te kunnen helpen. Al met al is de training een mooie stap in de ontwikkeling van mij als professionele docent.”

Saskia Wolbers, Docent / Procesbegeleider onderwijsteam veehouderij Almelo

“De training biedt inzicht in persoonlijke eigenschappen en het benaderen van anderen in verschillende situaties en omstandigheden.”

Gert-Jan Poppink, Gebr. Poppink Reutum BV, praktijkopleider

“Waardevolle en erg leerzame dagen die je goed in de praktijk kunt brengen.”

Nicole Scholten Linde, Hezingen, Praktijkopleider

“Als docent veehouderij is het in de huidige agrarische markt een uitdaging om op tijd signalen op te vangen en studenten te ondersteunen. De training heeft mij persoonlijk weer nieuwe inzichten gegeven. Hoe heb je invloed, wil je invloed hebben, wanneer is stilte nodig en wie wil ik zelf graag zijn als docent. Leerzaam om ook de ervaringen van bedrijfsleven en school samen te brengen. Meer begrip over en weer schept ook duidelijkheid in wat we samen kunnen betekenen voor de student. ”

Astrid Sportel, Docent/coördinator veehouderij en loonwerk Almelo

“Namens Abeos Agri Diensten verzorg ik een deel van het RIF project Softskills voor Zone.College. Hierdoor mocht ik aansluiten bij een aantal trainingen met docenten en stagebedrijven. Tijdens de trainingen kwamen gevarieerde onderwerpen aan bod en het was goed om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Mede door deze training heb ik nieuwe inzichten en lijntjes uitgelegd om aandacht te geven en te krijgen voor één van mijn persoonlijke speerpunten; softskills in de agri sector. ”

Herbert Hargeerds, Flexconsultant Agri, ABEOS


“Dank weer voor je verhelderende uitleg en bezielde verhalen. De branche heeft meer mensen / professionals zoals jij nodig.”

Lidy Thijsen, docent Bedrijfskunde/HRM, Aeres Hogeschool Dronten

Een greep uit de recensies van de studenten


“De duidelijke uitleg, de praktijkvoorbeelden en de structuur, gaven een goed beeld van wat er bedoeld wordt.”

“De kennis en eerlijkheid maakten het tot een boeiende training.”

“De training is duidelijk en enthousiast. Het geeft inzicht en maakt het toepasbaar in de praktijk.”

“De tips en de samenvattingen zorgden er voor dat het beklijft en maakten de training dynamisch.”


“Paulien hield met veel enthousiasme een afwisselende presentatie met een aantal herkenbare voorbeelden. Ze liet ons nadenken over vraagstukken en de aanwezigen werd gevraagd een antwoord te geven in de chat. Een aantal vragen die aan bod kwamen:

– Moet ik eigenlijk wel alle ballen in de lucht houden?
– Hoe reageer ik op stress? Nog op de manier zoals ik dat als kind deed? Of is mijn reactie verandert?
– Waar heb ik wel invloed op?

Ze beëindigde de presentatie met de woorden: Be Proud of You! (wees trots op jezelf) en ze drukte ons op het hart om eerst goed voor jezelf te zorgen. Want dan pas kun je er ook zijn voor de ander.

Paulien, we willen je nogmaals bedanken voor de spiegel die je ons hebt voorgehouden. Het was een leuke, leerzame en inspirerende avond.”

Lisette Wanink-Oosterkamp en Jolanda Kieftenbeld, LTO Salland


“We vinden jouw aanpak een verbreding van vormen van Horizontaal Samenwerken die in de huidige tijdgeest passen en een basis kunnen vormen om doordachte stappen als bedrijf te zetten”

Noud Janssen, lid BAS-commissie


“Recent heeft Paulien een workshop verzorgd tijdens de opstart van een project waarbij we agrarische families gaan begeleiden en ondersteunen in het opvolgingsproces. De focus hierbij ligt op de ‘zachte kant’ van bedrijfsopvolging. Tijdens deze workshop gaf Paulien een presentatie van haar werk als agrarisch coach. Door haar persoonlijkheid, humor en frisse blik was ze ontwapenend. Ze geeft precies aan waar het probleem ligt als er geen progressie meer wordt gemaakt in het opvolgingsproces. Tijdens deze presentatie bleek dat begeleiding van agrarische families in vooral de ‘zachte kant’ zeer nuttig kan zijn. Een goed geregelde opvolging is essentieel als naast de financiële kant ook de familierelaties zijn behouden en gericht zijn op een harmonieuze verstandhouding. Hoe doe je dat? Een goede communicatie met aandacht voor elkaar? We zijn ervan overtuigd dat Paulien en haar team ons hierin behulpzaam kan zijn en de juiste snaar kan raken.”

Karin Rozendal, office manager, lectoraat Familiebedrijven, hogeschool Windesheim


“Wij merkten na het voeren van keukentafelgesprekken dat er in onze gemeente bij verschillende agrariërs behoefte was aan verdieping op onderwerpen als: bedrijfsovername, bedrijfsbeëindiging, omgang met meningen en invloeden uit de maatschappij en assertiviteit. Daarom hebben we Hogenkamp Agrarische Training gevraagd om trainingen in groepsverband te organiseren en met onze boeren hierover in gesprek te gaan. Met wat aanpassingen i.v.m. Corona hebben we verschillende groepen kunnen ondersteunen met deze training. Met de gekregen vaardigheden uit de training kunnen ze nu weer verder met hun bedrijf en privésituaties.”

Mirjam Mellink, Projectleider platteland Gemeente Berkelland


“Wij kregen als erfcoaches een dag training van Hogenkamp Agrarische Coaching. In de ochtend hebben we met elkaar uitgebreid gesproken over het voeren van keukentafelgesprekken. De theorie werd even weer opgefrist en we kregen de tijd om met elkaar te oefenen onder begeleiding van Martine en Anke. Daarbij was het goed om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Want hoe open je een gesprek op een goede manier nu je geen handen meer mag schudden en ruim voldoende afstand moet houden? In de middag mochten we aan de slag met onszelf doormiddel van paardencoaching. Wat wonderlijk om te zien wat een paard je terug geeft. Daar bleek maar weer eens dat het heel belangrijk is dat je gedrag klopt met je gevoel. Anders raakt het paard in de war. Maar dit geldt natuurlijk ook voor mensen. Al met al een hele leerzame en leuke dag met uitstekende begeleiding.”

Marijke Hoogeboom, Projectleider Toekomstgerichte Erven


“Onlangs heeft Paulien bij ons, de Jong & Laan Accountants, een presentatie gegeven over haar werk als agrarische coach. Paulien gaf de presentatie voor een aantal agrarische adviseurs. Deze adviseurs waren stuk voor stuk zeer positief over de presentatie. Paulien weet op heel enthousiaste wijze te vertellen over haar ervaringen als agrarische coach. Tijdens de presentatie bleek ook duidelijk dat coaching en begeleiding van agrariërs steeds meer nodig is. Denk alleen maar aan toenemende regelgeving. Maar ook op andere gebieden, zoals bijvoorbeeld begeleiding bij bedrijfsbeëindiging, kan Paulien en haar team een belangrijke rol spelen. Onze agrarische adviseurs zullen in de toekomst zeker (nog meer) gebruik gaan maken van de diensten van Paulien en haar team.”

Robert Reuver, Adviseur Agro, de Jong & Laan Accountants


“Met het Food & Agri team van de Rabobank in Twente-Achterhoek hebben we een training onder leiding van Paulien Hogenkamp en Martine Platvoet gevolgd. Zeker de actuele ontwikkelingen in de sector leggen een forse druk op zowel de agrarische bedrijven als op de boer zelf; van het agrarisch ondernemerschap wordt steeds meer gevraagd. Ook wij merken dit in de dagelijkse contacten in de praktijk. Samen met Paulien en Martine zijn we als team vol enthousiasme aan de slag geweest met hoe we nog beter oog kunnen hebben voor de persoon en mens achter het bedrijf. Waarmee we ontdekten hoe raak en waardevol de motto’s zijn die Paulien gebruikt: ‘De boer van de toekomst investeert eerst in zichzelf en dan pas in zijn bedrijf’ en ‘Wij helpen om mensen de kop leeg te krijgen’. Het was zeker ook een spiegel voor onszelf; in hoeverre zijn we zelf in balans om het elke dag beter te doen!”

Frits Mulder, directeur Food & Agri, Rabobank Twente Achterhoek


“Het was nuttig om met de buitendienstmedewerkers, aangesloten bij PartiCo zuivel ondernemingen eens geen technisch onderwerp te bespreken, zoals we meestal doen, maar een training te volgen over communicatie met veehouders in tijden waarin ze te maken krijgen met veel veranderingen. De training was goed voorbereid door Paulien en Martine, met name het in groepjes uiteen gaan voorzag echt in een behoefte bij de buitendienstmedewerkers. Mensen moesten af en toe uit hun eigen ‘comfort zone’ stappen, maar dat maakte de training juist zo nuttig en zorgde ervoor dat het echt wat toevoegde.””

Karin van der Toorn, Beleidsmedewerker PartiCo Zuivel


“Paulien heeft voor onze dierenartsenpraktijk een zeer geslaagde boerenavond verzorgd. Een leuke, inspirerende en confronterende manier van vertellen, waarbij de voorbeelden uit het (boeren)leven gegrepen zijn!”

Wim Bosma, dierenarts, DAP Giekerk Hardegarijp Veenwouden


“Paulien was onlangs spreker op ons agrarisch seminar. Voor de voornamelijk boeren onder de 300 bezoekers hield ze een inspirerend verhaal. Kom uit je patroon, doe waar je goed in bent en waar je blij van wordt was één van de quotes. Durf trots te zijn en accepteer complimenten, was voor veel boeren een eye opener. Veel agrariërs herkenden zich in de situaties die Paulien schetste over communicatie en patronen. Voor boeren die zeggen geen keuze te hebben had ze een uitdaging; ‘Kom morgen naar mijn kantoor en ik laat je zien dat je wel een keuze hebt’.”

Marcel Strijtveen, LTO Noord afd. Salland


“De studie varkens en pluimveehouderij aan de Aeres Hogeschool te Dronten is heel praktijkgericht. Maar ‘Wie ben jij eigenlijk? Hoe doe jij de dingen?’ was een mooie opdracht, die de studenten kregen van Angela Nijbroek van Hogenkamp Agrarische Coaching. We gingen aan de slag met de DISC persoonlijkheidsanalyse, deze geven een mooi inzicht, waarmee de aankomende adviseurs en bedrijfsopvolgers vooruit kunnen.”

Jolanda Stolk, Aeres Hogeschool Dronten


“In Naober staat een vaste column van Paulien. Wij hebben haar gevraagd een afdelingsavond te verzorgen bij Vrouwen van Nu Harfsen en Kring van Dorth. Een dorp met een flink aantal agrariërs. Zij heeft onze verwachtingen overtroffen. Zij vertelde ons over haar werk en de problemen die ze tegen kwam in de agrarische bedrijven. Wij zijn er van overtuigd dat agrariërs een grote steun aan haar kunnen hebben! Maar ook voor ‘gewone’ luisteraars was het een zeer zinvolle avond, want wie herkent niet, de botsingen die je kunt hebben met je kinderen, buren en/ of collega’s. Handige tips en zelfvertrouwen leerde ze ons. Een heel fijne avond! Dank Paulien.”

Anneke Haaksman, Vrouwen van Nu


“Ik heb de training ‘Omgaan met meningen en invloeden uit de maatschappij’ gevolgd. Het was zeer interessant en zinvol, zowel voor boeren  als niet boeren. Er werd ons aan het begin van de training gevraagd waar we tegen aan liepen binnen ons boerenbedrijf, maar ook in ons verdere dagelijkse leven. Veel ging er over de invloeden van buitenaf en hoe we ons beroep zo duidelijk en eerlijk mogelijk konden uitleggen aan de buitenwereld zonder onszelf te kort te doen. Dit was vooral lastig bij de media en grotere instanties. Na enkele oefeningen en uitleg kwamen we eigenlijk steeds weer terug bij onszelf. Je moet staan voor je eigen gezin, bedrijf, naaste omgeving en trots zijn op wat je doet en eerlijk blijven communiceren. De verhalen van de andere boeren waren heel herkenbaar en er werd goed geluisterd naar de ander, met zeker een lach en soms een traan. Ik zal iedereen aanraden om deze training te volgen. Bedankt!”

Marleen de Wilde, agrariër


“Paulien vertelt vol passie haar verhaal. Prima spreker voor onze groep vertegenwoordigers in het melkvee. Door met humor de onderwerpen toe te lichten worden zware onderwerpen luchtig en bespreekbaar. “

Nannie van Herwijnen, dierenarts, Gebrs. Fuite bv Veevoeders


“In De Boerderij stond een interview met agrarisch coach Paulien Hogenkamp, waar ik als trainer/docent van de Aeres Hogeschool Dronten erg enthousiast over werd. Haar denkwijzen, haar visie op het agrarische vak en haar denkbeelden (en praktijkervaring) over agrarisch adviseren/coachen sluiten naadloos aan bij de advies trainingen die op Aeres Hogeschool gegeven worden in het kader van de Minor Adviseren. Met veel passie deelt ze haar kennis en grote praktijkervaring en liet ze de studenten middels een spel ervaren waarom het zo belangrijk is de agrariër op de voorgrond te zetten, echt te luisteren. Dienend coachen. Dienend adviseren. Rentmeesterschap als grondhouding.

Lidy Thijsen, Docent Aeres Hogeschool Dronten


“Ja, ‘samen vooruit’. Dat is waar we als bedrijf elke dag voor gaan!
Een blijvend streven voor ons zelf, maar zeker ook dagelijks in deze mooie agrarische sector.”

Tjerk Verscharen, Algemeen Directeur Bergs Advies

Lees de volledige referentie

“Na een turbulent jaar met pieken en dalen, zijn we tot de constatering gekomen dat we als team nog sterker staan als we al gedacht hadden. Maar hoe komen we samen nóg verder vooruit? Een goede reden om weer eens een gezamenlijke training te volgen. Onder begeleiding van Hogenkamp Agrarische Coaching zijn tijdens deze training verschillende facetten van ‘samenwerken’, ‘als één team opereren’ en ‘samen vooruit’ aan bod gekomen. Hoe kunnen we onze cirkel van invloed en betrokkenheid vergroten? Over welke zaken hebben we zelf wat te zeggen? En op welke andere zaken kunnen we geen invloed uitoefenen? En wat zijn de why, how en what van onze organisatie? Met andere woorden: Waar staan we voor? Waarom staan we daarvoor? En hoe bereiken we dagelijks datgene waar we voor staan? We kunnen terugkijken op mooie coachingsdagen waarin we als team open en eerlijk naar elkaar toe hebben kunnen zijn. Want dat maakt een team een echt team dat in staat is om dagelijks samen met klanten mooie plannen te ontwikkelen en te realiseren. Dagen waarin iedereen zich weer een stuk bewuster is geworden van ieders specialisme en ieders waardevolle bijdrage aan het gehele team. Allemaal willen we de wereld het liefste veranderen. Maar daarvoor moet iedereen toch echt bij zichzelf beginnen, blijkt uiteindelijk de steeds maar terugkerende conclusie te zijn. ‘Samen vooruit’ in een fantastisch team en in een prachtige sector!
Daar gaan we voor!”


“Paulien Hogenkamp heeft op enthousiaste wijze een avond verzorgd voor de leden en sponsoren van POV Overijssel. In haar lezing maakt ze de aanwezigen bewust van hun eigen rol als sector en individu als het gaat om het krijgen van de waardering van burgers en de overheid. Respect of trots kun je niet afdwingen, maar moet je verdienen en dat begint bij zelf uitdragen dat je trots bent op de sector, je bedrijf en jezelf.”

Koen Bessembinder, Producentenvereniging Varkenshouderij


“Dank je wel Paulien voor deze mooie woorden, je spreekt onze taal, je was DE aangewezen spreekster voor een dag als 1 oktober 2019.”

Jolande Sonneveld, Trots Rundveedierenarts van Dierenartsenpraktijk Beilen

Lees de volledige referentie

1 oktober 2019.

“Deze dag gaat de boeken in als grootste boerenopstand allertijden. En groot gelijk, wat een saamhorigheid en dat alles voor ons mooie ‘boerenvak’! 1 oktober 2019 gaat mijn persoonlijke boek in als dag in het teken van het werkwoord: trots zijn. De dag waarop ik en vele met mij, trots zijn op wat we doen, iedere dag opnieuw. 1 oktober was ook de avond waarop wij, het rundveeteam van Dierenartsenpraktijk Beilen, onze jaarlijkse boerenavond hielden. We besloten de avond door te laten gaan, in de hoop dat de thuisblijvers die niet naar Den Haag zijn gegaan, een fijne mogelijkheid ervaren om deze bijzondere dag te bespreken met collega veehouders. Een bijzonder thema dit jaar; werkplezier, iets meer van toepassing als op een dag als die dag, bestond er niet: puur toeval. De schaapskooi in Hijken versierd met lichtjes verleende ons een mooie locatie: iets anders dan het vergadercentrum in het dorp! De avond werd geopend met het lied “Onze Boerderij”van Tessa Boomkamp. Pakkende zinnen uit dit lied maakte dat dit laat zien wat ons dilemma is: “geboren op het platteland”, “generaties zijn ons al voorgegaan”, “blijven streven naar een vrij bestaan” en “steeds meer regels komen er nog bij”. En één zin in het bijzonder: “alles geven met passie en saamhorigheid.. en trots mogen we zijn op onze boerderij”. Vervolgens enkele woorden van mij en mijn collega’s over de reden van dit gekozen thema aan de hand van enkele persoonlijke foto’s. De dankbaarheid voor het mogen zijn van een onderdeel van het bedrijf en de mensen daarachter. Maar ook de, in onze ogen, noodzaak voor aandacht voor de boer en zijn of haar gezin. Vervolgens was het de taak aan Paulien Hogenkamp om ons de ogen te openen op het gebied van het mogen zijn van trots. Dit aan de hand van wat er die dag gebeurd was maar ook in ons dagelijks werk. Paulien vroeg ons onder andere wie er trots is op de sector: en hoe ontzettend gaaf is het dan om te zien dat iedereen uit de zaal hierop volmondig ‘ja’ antwoordde! Paulien leerde ons over het begrip kernwaarden: waar sta je voor? Welke mentaliteit wil je uitstralen? En waarom doe je wat je doet? Dit leerde mij dat onze kernwaarde van Dierenartsenpraktijk Beilen, werkend onder het motto: gezonde koeien, beter boeren , een motto is waar wij de komende periode met vreugde momenten maar ook in moeilijkere tijden die ons te wachten staan ons op de been kunnen houden: wij samen met ons team, samen met de boer en zijn of haar gezin, samen werken aan gezonde koeien en samen werken aan beter boeren. Dank je wel Paulien voor deze mooie woorden, je spreekt onze taal, je was DE aangewezen spreekster voor een dag als 1 oktober 2019.”


“Kundig en praktisch, dat voert de boventoon in onze samenwerking met Hogenkamp Agrarische Training. Door hun oprechte manier van benaderen en het gevoel voor de sector zijn de trainingen mooie ervaringen. Ervaringen die een bijdrage leveren om ons op individueel niveau én als team in onze kracht te zetten”.

Maud Keltjens P & O Bergs Advies


“We hebben ons persoonlijk bloot gelegd, over zaken waarin we ons zeker of onzeker voelden. Er kwamen verassingen aan het licht, waarin ieder problemen op eigen wijze oplost. Na 16 jaar studiegroep stellen wij ons daar wel voor open, waardoor we nog veel van elkaar kunnen leren.”

Hein van Schooten. Studiegroep Olst, Wijhe, Raalte, Zwolle


“Hogenkamp Agrarische Training heeft voor de arbeidsdeskundigen van De Amersfoortse Verzekeringen een interessante training gehouden waarbij ze ons meenamen in de recente ontwikkelingen in de agrarische sector en wat er speelt achter de deur op het erf van veel agrariërs. Heel leerzaam”.

Geert IJszenga, arbeidsdeskundige bij De Amersfoortse


“Paulien Hogenkamp en Martine Platvoet verzorgden een op maat gemaakte vaardigheidstraining professioneel betrokken adviseren. De deelnemers aan de training gaven een 8,3 gemiddeld aan de training en waren lovend over de verrassende inhoud ervan. Beide trainers werden goed tot zeer goed gevonden en vooral de gebruikte oefeningen waren een verrassend en effectief element volgens de deelnemers. De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) neemt Hogenkamp Agrarische Training dan ook graag op in hun programma vanwege de goed verzorgde en goed passende vaardigheidstrainingen.”

Paul Daniëls, Vereniging voor Bedrijfsadviseurs


“Als varkens KI sta je bovenin de Pyramide van de fokkerij.  Daarom hebben wij de laatste jaren veel geïnvesteerd in hoge gezondheid van onze beren. Door de strikte scheiding van stal en laboratorium en het van huis uit werken van de buitendienst, ontstond soms miscommunicatie. Daarom hebben wij Paulien en haar team ingeroepen of ze ons hierbij konden helpen. In een persoonlijk gesprek kon een ieder zijn ei kwijt en ook ideeën of verbeterpunten inbrengen. Al die punten zijn door Paulien en Martine samengevat in een rapport en gepresenteerd aan het gehele bedrijf. Ook kregen wij goede adviezen  waar we mee aan de slag konden gaan. Zo gaat er nu wekelijks een mail naar alle medewerkers met de belangrijke gebeurtenissen uit die week. Tevens is er eens in de zes weken een overleg met alle schakels binnen het bedrijf. Deze worden genotuleerd en naar iedereen verzonden. Dankzij Paulien en haar team verloopt de communicatie nu prettiger en gestructureerder en is iedereen tegelijk van dezelfde informatie op de hoogte.” 

Han Rutgers, Varkens KI-Twenthe


“Na het besluit van onze studieclub van (grotere) zeugenhouders om op eigen benen te willen staan, hebben we ons ook de vraag gesteld hoe wij de grootste meerwaarde uit een studieclub kunnen halen. Met de ondersteuning van Paulien zijn we in staat om structuur en sturing te houden in de programmering en om de varkenshouderij in al zijn facetten te beschouwen. Ondernemen in al zijn verschijningsvormen is daarbij de leidraad. De praktische kennis van Paulien gecombineerd met een verfrissende, levensbeschouwelijke houding geeft ons precies dat stuk meerwaarde. Haar nuchtere manier van communiceren is hierbij een eigenschap die goed bij onze groep past. Zo kunnen we vaststellen dat we zowel als groep en als individu/bedrijf stappen voorwaarts zetten.”

Studieclub Q-Farms