Van adviseur naar sparringpartner

De tijd dat de adviseur bepaalt welke stappen op het boerenerf worden gezet is voorbij. De agrarisch ondernemer van de 21e eeuw vraagt zijn adviseur niet meer om zijn problemen op te lossen, maar om met hem mee te denken. Over dilemma’s in de bedrijfsvoering, over de volgende stappen in de ontwikkeling van zijn bedrijf. Deze stappen zijn niet meer vanzelfsprekend gericht op de omvang van het bedrijf. Veel meer op innovatie, automatisering, milieu-, dier- en consumentvriendelijk produceren.

Aan specialistische kennis zal altijd behoefte blijven. Echter de boer bepaalt wat hij nodig heeft en wie hem daar het beste bij kan helpen. De moderne boer zoekt sparringpartners, die helpen brainstormen, zodat ideeën en plannen fijn geslepen kunnen worden. Waardoor investeringen doordacht en bewust plaats vinden.

Faciliterende houding: ondernemers laten groeien

Om onderdeel te blijven van het netwerk van de moderne boer is het niet meer voldoende om ergens heel goed in te zijn. Er wordt een extra competentie verlangd. Een houding die niet gebaseerd is op ego of kortetermijnvoldoening. Een houding die erop gericht is om de ondernemer te laten groeien, een faciliterende houding. Kortom, een sparringpartner.

In deze training wordt letterlijk en figuurlijk de stap gezet van adviseur naar sparringpartner. Daag uw team uit om mee te bewegen in deze dynamische en uitdagende training en wij garanderen dat wij uw team uit zullen dagen!