DISC-training

“Verschillen zijn de grootste kracht, maar ook de grootste valkuil.”

Niemand is gelijk en toch verwachten we dat iedereen zich net als ons zou moeten gedragen. Als dat niet gebeurt is het heel verleidelijk om de ander te veroordelen en er met een boog omheen te gaan. Binnen een team zijn verschillen de grootste kracht, maar ook de grootste valkuil. Als alleen gekeken wordt naar wat de ander mist en niet naar wat de ander in huis heeft, blijven talenten onbenut.

Voorafgaand aan de Disc-training vult het hele team digitaal zijn eigen Disc in. Tijdens de training zal met behulp van de kleuren van de Disc helder worden waarom de één altijd weer om de details vraagt en de ander met grote stappen snel thuis wil zijn. Waarom de één eerst doet en dan denkt en de ander alles eerst van alle kanten belicht en dan nog voorzichtig de eerste stap zal zetten.

Kwaliteiten in beeld brengen en benutten in de praktijk

Door interactie in de groep en speciale werkvormen worden de kwaliteiten van de ‘andere’ kleuren in beeld gebracht en gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. Kritiek wordt omgezet in waardering en losse talenten worden een gezamenlijke meerwaarde. Een muggenzifter wordt iemand die zorgt dat er geen fouten worden gemaakt, een hardloper wordt iemand die zorgt dat er stappen worden gezet.

De uitwerking van de Disc-training is zeer groot, omdat alles direct in de praktijk kan worden toegepast.

Individuele reflectie en verdieping

Na de Disc-training wordt er met iedere deelnemer een individuele afspraak ingepland voor de toelichting en verdieping van zijn of haar eigen Disc. Dit is een essentieel onderdeel, het zorgt voor zelfreflectie. Het geeft de kans om persoonlijke belemmeringen in de interactie met het team om te zetten in kansen.

De training kan gegeven worden aan bestaande teams die dagelijks met elkaar samenwerken.  Het is ook mogelijk om teams te mengen, waardoor de interactie en samenwerking binnen het gehele bedrijf wordt gestimuleerd.